Künye

Görkem Üzelgeçici
İmtiyaz Sahibi


Şahin Çoban
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serkan Şenyürek
Spor Müdürü


Sosyal Medya Editörü

 

Avukat Gökalp Kayacan
Hukuk Danışmanı